Huisregels Oncofy

Geachte heer / mevrouw,

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wij vragen u:

 • Bij de eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee te nemen.
 • Zoveel mogelijk gebruik te maken van de reguliere openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
 • Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen wat vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door uw verzekering zal de verzekeraar of de praktijk het betreffende bedrag bij u in rekening brengen. U blijft verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten!
 • Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf voor een groot badlaken te zorgen.
 • Indien u wordt doorgeschakeld naar het antwoordapparaat uw naam en telefoonnummer duidelijk in te spreken. Wij bellen u dezelfde dag nog terug.
 • Afmeldingen 24 uur van tevoren door te geven, zodat wij een andere patiënt op de vrijgekomen plaats kunnen inplannen.
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u zich heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden. Heeft de fysiotherapeut u niet binnen 10 minuten na de afgesproken tijd opgehaald, dan gelieve op de deur van de behandelkamer kloppen.
 • Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Pas na overleg met uw fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw (verwijzend) arts (huisarts/specialist).
 • U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.

Wat staat u te wachten?

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.
 • Naast de algemene fysiotherapie hebben alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie: manuele therapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, oedeemfysiotherapie, oncologie fysiotherapie en medische trainingstherapie.
 • Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts of uw eigen hulpvraag, bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor deze klachten.
 • Vraag aan uw behandelend fysiotherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
 • Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut zult u door een collega uit onze praktijk behandeld worden.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en / of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.
 •       U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
 • Om uw tevredenheid te meten, vragen wij u na beëindiging van de therapie een enquêteformulier in te vullen.
 • Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Deze vindt u op onze website en kunt u opvragen bij uw fysiotherapeut.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u. 

Scroll naar boven