Vergoeding

Vergoeding van fysiotherapie bij kanker

De vergoeding van fysiotherapie bij kanker is afhankelijk van uw verzekering en de medische behandeling die u krijgt. Wij raden u aan om contact met ons op te nemen wat voor uw situatie geldt. Aan de hand daarvan kunt u een intake plannen om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen.
Hieronder een verkorte uitleg welke we u mondeling kunnen toelichten:
Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering beperkt vergoed. In geval van radiotherapie en/of chirurgische behandeling bij een oncologische aandoening is veelal sprake van een chronische indicatie volgens de lijst Borst. In geval van chemotherapie zonder radiotherapie en/of chirurgische behandeling is er geen sprake van een chronische indicatie. Hiervoor zal contact moeten worden gelegd met uw zorgverzekeraar. We kunnen u hierover meer vertellen. Wanneer goedkeuring is gegeven voor fysiotherapie van een chronische aandoening (kanker) vallen de eerste 20 behandeling niet binnen de basisverzekering. Deze 20 behandelingen worden alleen vergoed als u voldoende hoge aanvullende verzekering heeft. Vanaf de 21 behandeling krijgt u volledige vergoeding. Dit gaat echter wel van het eigen risico af.

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft een aanvullende verzekering “Basis” van CZ. U krijgt dan de eerste 9 behandelingen vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Vervolgens ontvangt u van de volgende 11 behandeling een rekening. Dan heeft u de eerste 20 behandelingen gehad en wordt het vervolgens tot 12 maanden (maar nooit langer dan uw fysiotherapeut dit kan verantwoorden) uit uw basisverzekering vergoed.
Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico voor iedereen die 18 jaar of ouders is. Voor het jaar 2020 is deze vastgesteld op €385,- Het verplicht eigen risico (eventueel verhoogd met een vrijwillig eigen risico) geldt per jaar. De eerste zorgaanspraken die vanuit de basisverzekering vergoed worden, komen ten laste van dat eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg. Het gaat dus om de eerste nota’s van zorg uit de basisverzekering. Zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder dit verplicht eigen risico. 

(bron www.fyneon.nl)

Oncofy Fysiotherapie voor kanker patienten
Scroll naar boven